37 år sen första kyssen

37 år sen första kyssen

medium

Idag är det 37 år sen Kiss gjorde sin första konsert på Popcorn ( The Coventry ) i Queens NY. I publiken fanns knappt 10 personer. Kiss fick tre kvällar på klubben och tjänade 150$.

 banner ad


Comments are closed.