Kiss: Göteborg, Sweden 1976-05-26

Kiss: Göteborg, Sweden 1976-05-26

Det kanske var den dåliga uppslutningen, kanske ovanligt hög nervositet, kanske annat. Faktum kvarstår dock att KISS premiärkonsert på svensk mark av allt att döma är en inte alls speciellt kompetent historia. Den överlevande kassetten innehåller förvisso bara 45...
Återblick – Peter Criss

Återblick – Peter Criss

Artikel från ultimateclassicrock.com om Peter Criss karriär: + Leaving the safety of a hugely successful band is often a challenge for even the most accomplished artists. Few high-profile musicians can attest to this more than co-founding Kiss drummer Peter Criss, who...