podcast-2

Andra avsnittet, mer innehåll, mer hår och fler positiva nyheter inför framtiden. Mycket nytt kommer hända med denna Podcast. Vinnie Vincents hår på omslaget hyllas bland annat!

[embedplusvideo height=”315″ width=”560″ editlink=”http://bit.ly/1hqMRF5″ standard=”http://www.youtube.com/v/5GQfdq3eIUk?fs=1″ vars=”ytid=5GQfdq3eIUk&width=560&height=315&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=0&chapters=&notes=” id=”ep5269″ /]